БНСУ-ын АҮХНХЭГ-ын Монгол дахь Суурин Төлөөлөгчийн Газар

Шинэ мэдээ

Баннер
Баннер
Баннер

Ур чадварын шалгалтын материал: Биеийн тамир

Хэвлэх

기능수준평가 평가지

Ур чадварын шалгалтын хуудас

직종

Ажлын төрөл

전직종 공통

Ажлын бүх төрөлд

과제명

Даалгаварын нэр

체력 평가

Биеийн тамир

비번호 Дугаар Овог нэр

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

평가시간 Шалгалтын хугацаа : 3 3минут

. 요구사항 Шаардлага

1. 악력 측정기를 이용하여 악력을 왼손, 오른손 1 측정 하십시오.

Гарын хүч хэмжигчээр зүүн баруун гараа тус бүр 1 удаа шалгана уу.

2. 배근력 측정기를 이용하여 배근력을 1 측정 하십시오.

Гэдэсний хүч хэмжигчээр гэдэсний хүчээ 1 удаа шалгана уу.

3. 신장체중 측정기를 이용하여 , 몸무게를 측정 하십시오.

Биеийн өндөр ба жин хэмжигчээр биеийн өндөр болон жингээ хэмжинэ үү.

. 응시자 유의사항 Шалгалт өгөх иргэдийн анхааралд

1. 평가에 응시하기 준비운동을 충분히 하여 안전사고를 예방하십시오.

Шалгалтанд орохын өмнө осол гэмтлээс сэргийлэн бие халаах дасгал хангалттай сайн хийнэ үү.

2. 항목 준비 측정 자세가 정확하지 않으면 최하점수가 부여됩니다.

Хэрвээ таны даалгавар бүрт бэлдэх болон шалгуулах байдал буруу байвал хамгийн бага оноо авах болно.

3. 모든 측정은 1회만 실시합니다.

Хэмжилт бүрийг зөвхөн нэг удаа гүйцэтгэнэ.

직종

Ажлын төрөл

전업종 공통

Ажлын бүх төрөлд

과제명

Даалгаварын нэр

체력 평가

Биеийн тамирын шалгалт

. 측정자세 Хэмжих байдал

1. 악력측정 Гарын хүч хэмжих

<실시요령> Гүйцэтгэх техник

양발을 어깨 넓이로 벌리고 양팔을 자연스럽게 내린 자세로 선다.

Зогсоо байдлаар хөлдөө мөрний хэмжээтэй зай аваад гараа унжуулсан байдалтай зогсоно.

악력계의 표시판이 바깥쪽을 향하도록 하고 손가락 둘째 마디로 잡는다.

Гарын хүч хэмжих багажны хэмжилт гарах талыг гадагш нь харуулж хурууны 2 дахь үеэр багажийг атгана.

팔을 곧게 펴고 몸통과 팔의 간격을 15 간격을 유지하도록 한다.

Гараа шулуун байлгаж гар болон биеийн хооронд 15 градусын өнцөг үүсгэнэ.

시작 구호와 함께 23 초간 힘껏 잡아당긴다.

Эхлэх дохио дуугармагц боломжит хүчээр 2-3 секунд орчим татна.

좌우 교대로 1 실시한다.

Дээрх үйлдлийг 2 гараараа ээлжлэн үзүүлнэ.

<주의사항> Анхаарах зүйл

손의 힘으로만 측정하며 팔이 구부러지거나 몸을 이용하지 않도록 한다.

Зөвхөн гарын хүчээ үзүүлэх бөгөөд гараа нугалах юмуу бие оролцуулахыг хориглоно.

측정 악력계를 흔들거나 몸에 닿지 않도록 한다.

Шалгах явцад шалгах багажийг биедээ хүргэх, савлуулахыг хориглоно.

직종

Ажлын төрөл

전업종 공통

Ажлын бүх төрөлд

과제명

Даалгаварын нэр

체력 평가

Биеийн тамирын шалгалт

2. 배근력측정 Гэдэсний хүч хэмжих

<실시요령> Гүйцэтгэх техник

배근력계 발판 위에 서서 발끝을 15cm 정도 벌리고 선다.

Хэмжилтийн багаж дээр 2 хөлний зайг 15 см хэмжээгээр авч зогсоно.

2 무릎과 팔을 펴고 상체를 30 정도 앞으로 굽혀서 손잡이를 똑바로 잡는다.

Өвдөг гараа шулуун байлгаж цээжэээ 30 градусын хэмжээтэй бөхийлгөн бариулаас зөв атгана.

무릎 10cm 정도에서 당길 있도록 한다.

Бариулыг өвдөгнөөсөө 10 см өндөр байлгаарай.

시작 구호와 함께 기울인 상체를 전력을 다하여 일으키며 3 정도 손잡이를 잡아당긴다.

Эхлэх дохио дуугармагц, бөхийсөн цээжин биеэ боломжийн хүчээр татаж бариулаас 3 орчим секунд татна.

5 1 실시한다.

Даалгаврыг зөвхөн нэг удаа л гүйцэтгэнэ.

<주의사항> Анхаарах зүйл

부상예방을 위해 배근력계를 당길 허리 등이 구부러지지 않도록 한다.

Гэмтэж бэртэхээс сэргийлэхийн тулд, хэмжих багажийг татаж байх үедээ бэлхүүс болон нурууг мурийлгаж болохгүй.

수직으로 당겨 중심이 뒤로 넘어가지 않도록 주의한다.

Хэмжих багажийг дээш чиглэсэн байдлаар татаж тэнцвэрээ алдахгүй байхыг хичээгээрэй.

요부 부위(허리, ) 상해를 입거나 이상이 있는 자는 실시하지 않도록 한다.

Нуруу нугасны гэмтэлтэй болон нурууны өвчинтэй хүмүүс энэ даалгаварыг гүйцэтгэж болохгүй.

직종

Ажлын төрөл

전업종 공통

Ажлын бүх төрөлд

과제명

Даалгаварын нэр

체력 평가

Биеийн тамирын шалгалт

3. , 체중 측정 Биеийн өндөр ба жин хэмжих

<실시요령 Заавар>

신발을 벗고 자동 측정기의 발판 위에 올라선다.

Гутлаа тайлж, автомат хэмжигч дээр зогсоно.

2 허리 목을 곧게 펴고 시선은 정면을 응시한다.

Хүзүү, нуруугаа цэх болгож, биеийн бүрэн өндрөө хэмжүүлэхээр биеэ тэнийлгэнэ.

측정요원의 지시에 따라 측정 완료 내려온다.

Зааврын дагуу хэмжиж дууссаны дараа хэмжигч дээрээс бууна.

측정은1 실시한다.

Хэмжилтийг 1 удаа гүйцэтгэнэ.

 
You are here: Home ЭНГИЙН СХТТШ Ур чадварын шалгалт Ур чадварын шалгалтын материал: Биеийн тамир

Сургааль

АМЬДРАЛ ГЭДЭГ БОЛ СААДГҮЙ ЧӨЛӨӨТЭЙ ЗОРЧИХ САРУУЛ ДАРДАН ЗАМ БИШ, ТӨӨРЧ САНДРАН ҮЕ ҮЕ ХАРАНХУЙ ХАНА МӨРГӨЖ, УЧРАА ОЛОХГҮЙ МУНГИНАН, ӨӨРТ ЗАЯАСАН ХАРГУЙГАА БЭДРЭН ХАЙХ ТҮМЭН СҮЛЖЭЭ БҮХИЙ ТӨӨРДӨГ БАЙШИН ЮМ.

А.Д. КРОНИН