БНСУ-ын АҮХНХЭГ-ын Монгол дахь Суурин Төлөөлөгчийн Газар

Шинэ мэдээ

Баннер
Баннер
Баннер

Ур чадварын шалгалтын материал: Ярилцлага

Хэвлэх

기능수준평가 평가지

Ур чадварын шалгалтын хуудас

 

업종

Ажлын төрөл

제조업

Аж Үйлдвэр

과제명

Даалгаврын нэр

면접 평가

Ярилцлага

 

비번호 Дугаар Овог Нэр

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

평가시간 Цагийн хязгаар: 4 4 минут

. 요구사항 Шаардлага

1. 본인 소개와 함께 자신의 강점과 관련 경험, 취업 계획을 한국어로 말하시오(40)

Солонгос хэлээр өөрийгөө танилцуулж, давуу тал, ажлын туршлага, хөдөлмөр эрхлэх төлөвлөгөөгөө ярих (40 секунд).

2. 면접관의 한국어 대화에 적절하게 응대하시오.

Ярилцлага авагчтай солонгос хэлээр яриа өрнүүлэх.

3. 면접관이 제시하는 물품의 명칭을 한국어로 말하시오.

Ярилцлага авагчийн харуулсан зүйлсийг солонгосоор нэрлэх.

4. 직업기초능력 평가를 위한 면접관의 질문에 자국어로 답변하시오.

Ур чадварын шалгалтын талаарх асуултуудад эх хэлээрээ хариулах.

5. 면접관의 경력사항 질문에 대해 정확하게 답변하십시오.

Ярилцлагын гишүүн таны ажлын туршлагын тухай асуулт асуухад зөв тодорхой хариулна уу .

. 응시자 유의사항 Шалгалт өгөх иргэдийн анхааралд

1. 근무경력이 사실과 다를 경우 최하위 점수를 받으니 유의하십시오.

Өмнө нь ажиллаж байсан ажлын газраа бодит байдлаас зөрүүлж хэлсэн тохиолдолд та хамгийн бага оноо авах болохыг анхаарна уу.

2. 각각의 요구사항에 대한 답변 기회는 1회만 주어집니다.

Танд асуулт тус бүрт хариулах боломж зөвхөн нэг л удаа өгнө.

3. 면접장면은 동영상으로 촬영되어 한국의 사업주에게 전달됩니다.

Таны ярилцлага өгч буй байдлаар дүрс бичлэг хийж Солонгосын ажил олгогч нарт танилцуулна.

 

직종

Ажлын төрөл

제조업

Аж үйлдвэр

과제명

Даалгаварын нэр

면접 평가

Ярилцлага

 

. 평가내용 Шалгалтын агуулга

1. 한국어 기초대화Солонгос хэлний суурь харилцан яриа

 

안녕하세요’ -> ‘안녕하세요
Сайн байна уу’ ->’ Сайн байна уу’

만나서 반갑습니다’ -> ‘안녕하세요혹은만나서 반갑습니다

Тантай танилцсандаа таатай байна’-> Сайн байна уу эсвэл тантай танилцсандаа таатай байна

나이가 살이에요?’ -> ‘( 나이는)00 살입니다혹은 ‘(저는) 00살입니다

Та хэдэн настай вэ? -> (Би )00 настай эсвэл (Би) 00

생일이 언제예요?’ -> ‘( 생일은) 00 00일입니다

‘Таны төрсөн өдөр хэзээ вэ? -> (Миний төрсөн өдөр) 00 сарын 00

결혼 했어요?’-> ‘ 결혼했습니다.’ 혹은아니요, 안했습니다.’

‘Та гэрлэсэн үү?’ -> ‘Тиймээ би гэрлэсэн’. Эсвэл Үгүй ээ, гэрлээгүй.

가족이(형제가, 아이가) 명이에요?’ -> ‘ 가족은(형제는, 아이는) 00명입니다.’

Танайх ам бүл хэд вэ (Ах дүү, эгч, хүүхэд)? -> ‘Манайх ам бүл 00 (ах дүү, эгч, хүүхэд)’.

키가 센티미터예요(얼마나 되요)?’ -> ‘( 키는) 000센티미터입니다.’

‘Таны өндөр хэдэн сантиметр вэ?’ -> ‘(Миний өндөр) 000 см.’

지금 시예요?’ -> ‘00 00분입니다.’

‘Одоо цаг хэд болж байна вэ?’ ->’00:00 цаг болж байна.’

오늘은(내일은, 어제는) 무슨 요일이에요?’ -> ‘오늘은(내일은, 어제는) 00요일입니다.’

‘Өнөөдөр (маргааш, өчигдөр) хэд дэх өдөр вэ?’ ‘Өнөөдөр (маргааш, өчигдөр) 00’.

오늘은(내일은, 어제는) 며칠 입니까?’ -> ‘오늘은(내일은, 어제는) 0000일입니다.’

‘Өнөөдөр (маргааш, өчигдөр) хэдэн сарын хэдэн бэ?’ -> ‘Өнөөдөр (маргааш, өчигдөр) бол 00 сарын 00 юм.’

숫자가 얼마예요?’ -> 1~100사이의 숫자 묻는 숫자를 대답

‘Энэ ямар тоо вэ?’ -> 1-100 хүртэл тоонуудаас асуусан тоог хариулна.

기타

Бусад

 

2. 행동지시어Үйл хөдөлгөөн заасан үг

 

(왼손, 오른손, 양손) 올리세요, 내리세요

(Зүүн, баруун, хоёр гар)-аа өргөнө үү, буулгана уу.

(, 아래, 왼쪽, 오른쪽, , )/ 보세요

(Дээш, доош, зүүн, баруун тийш, урагшаа, хойш)-оо харна уу.

(의자에서) 일어나세요. (의자에) 앉으세요

(Сандлаасаа)Босно уу. (Сандал дээрээ)Сууна уу.

(뒤로, 앞으로) 돌아서세요, (왼쪽으로, 오른쪽으로)가세요. (이리)오세요

(Хойшоо, урагшаа) харж зогсоорой. (зүүн, баруун тийшээ) яваарай. (Наашаа) ирээрэй.

멈추세요. Зогсоорой.

기타

Бусад

 

3. 직업기초능력 Ажлын суурь мэдлэг чадвар

 

직장동료가 바쁘면 어떻게 거예요?

Хэрэв таны хамт ажилладаг хүн завгүй байвал та яах вэ?

직장동료와 어떻게 지낼 거예요?

Та хамт ажилладаг хүмүүстэйгээ хэр байдаг вэ?

회사에 일이 많으면 어떻게 거예요?

Хэрэв хийх ажил хэт их байвал та яах вэ?

상사가 의견에 반대하면 어떻게 거에요?

Хэрэв таны ахлагч тантай санал нийлэхгүй бол та яах вэ?

다음을 계산해 보세요.(+,-,,ч)

예시)1kg g입니까?(: 7km=700,000cm , 2=0.002L)

Дараах хэмжээг тооцоолно уу(+,-,X,ч):

Жишээ нь) Нэг килограммд хэдэн грамм байдаг вэ? (жишээ нь: 7км=700 000 см, 2=0,002л)

일을 하다 실수하면 어떻게 거예요?

Та ажиллаж байхдаа алдаа хийвэл яах вэ?

불량품이 많으면 어떻게 거예요?

Хэрэв согогтой зүйлс олон бол та яах вэ?

한국에서 사용할 있는 기술(자격증) 있어요?

Та Солонгост хэрэг болох ямар нэгэн чадвар эсвэл мэргэжилтэй юү?

다른 사람보다 있는 기술이 있어요?

Танд бусдаас илүү сайн ямар нэгэн ур чадвар бий юү?

 

명칭 맞추기 : 장비 사진 50 Оноосон нэр таах : Ажлын багажны зураг (50ш)


 

 
You are here: Home ЭНГИЙН СХТТШ Ур чадварын шалгалт Ур чадварын шалгалтын материал: Ярилцлага

Сургааль

АМЬДРАЛ ГЭДЭГ БОЛ СААДГҮЙ ЧӨЛӨӨТЭЙ ЗОРЧИХ САРУУЛ ДАРДАН ЗАМ БИШ, ТӨӨРЧ САНДРАН ҮЕ ҮЕ ХАРАНХУЙ ХАНА МӨРГӨЖ, УЧРАА ОЛОХГҮЙ МУНГИНАН, ӨӨРТ ЗАЯАСАН ХАРГУЙГАА БЭДРЭН ХАЙХ ТҮМЭН СҮЛЖЭЭ БҮХИЙ ТӨӨРДӨГ БАЙШИН ЮМ.

А.Д. КРОНИН