Монгол улсад зохион байгуулах Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалт авах газар, сар өдөр цаг болон анхаарах зүйл

Хэвлэх

1. ШАЛГАЛТ АВАХ САР ӨДӨР : 2016. 05.14 (Бямба гараг) – 5.15 (Ням гараг)

2.ШАЛГАЛТ АВАХ ЦАГ :

1, 3-р ээлж : 10:00-11:10         (Унших 10:00-10:40, Сонсох 10:40-11:10)

2, 4-р ээлж : 14:00-15:10         (Унших 14:00-14:40, Сонсох 14:40-15:10)

- Шалгуулагч нь заасан газар заасан цагт суудлаа эзэлж бэлэн байх ёстой. Шалгалт авах сар өдөр цагийг мөрдөөгүй бол шалгалтанд оруулахгүй.

Шалгуулагчийн ангид бэлэн байх цаг :

1, 3-р ээлж 08:30цагт, 2, 4-р ээлж 12:30  цагт ирсэн байх ёстой.

*Хоцорсон тохиолдолд шалгалтанд оруулахгүй болохыг анхаарна уу.

- Шалгалт өгөх ангийг шалгалт авах тухайн өдөр самбар дээр тавина.

3. СХТТШ-НД ОРОХ ХҮМҮҮСТ ӨГӨХ АНХААРУУЛГА

- Өөрийн шалгалт өгөх газар өдөр цагийг сайн лавлахыг анхааруулж байна.

*Зөвхөн заасан газар заасан цагт шалгалтанд орох боломжтой.

- Шалгалтын өдөр шалгуулагчид тест ба хариултын хуудас тус бүр нэг нэгийг тараах бөгөөд хариултын хуудсан дээр шалгуулагчийн овог нэр, бүртгэлийн дугаар, вариант нь хэвлэгдсэн байна.

- Шалгуулагч нь хариултын хуудсыг авангуутаа өөрийн овог нэр, бүртгэлийн дугаартай ижил эсэхийг тулгаж үзэх хэрэгтэй бөгөөд хариултын хуудсан дээрх вариант(A, B, C, D)-тай ижил варианттай тестийг авч бөглөх ёстой.

- Тестийн вариант тулгаж үзэлгүйгээр аван бөглөснөөс үүсэх хариуцлагыг шалгуулагч өөрөө хүлээх тул тараасан тестийн вариант хариултын хуудсын варианттай ижил эсэхийг шалгалт эхлэхээс өмнө заавал шалгаж үзэх хэрэгтэй.

- Хариултын хуудас 1 хүнд нэгийг тараах бөгөөд засах юмуу солих боломжгүй учраас хариултын хуудсаа анхааралтай бөглөх хэрэгтэй.

- Шингэн болон туузан штрихээр зассан тохиолдолд буруу хариулсанд тооцогдоно.

- Шалгалтын төв комиссын гишүүд ба хянагч нар бүх шалгуулагчийн зургийг царайтай тулгалт хийх тул шалгалтанд ирэхдээ иргэний үнэмлэхээ заавал авчирна уу. (Иргэний үнэмлэхгүй ирсэн бол шалгалтанд оруулахгүй.)

- Шалгалтанд хар өнгийн тосон балтай ирэх хэрэгтэй. ( Харандаа эсвэл өөр өнгийн балаар бөглөсөн тохиолдолд хүчингүйд тооцно.)

- Шалгалтын дундуур бие засах газар орох боломжгүй бөгөөд шалгалт дуустал ангиас гарч болохгүй. (Шалгалтын дундуур ангиас гарвал шалгалтыг хүчингүйд тооцно.)

- Шалгалтын байранд гар утас гэх мэт харилцаа холбооны хэрэгсэл ашиглахыг хориглоно. (Биедээ авч орох болон ашиглавал зүй бус үйлдэл гаргасанд тооцно.)

- Зүй бус үйлдэл гаргасан нь батлагдвал тухайн шалгалтыг хүчингүйд тооцож шалгалт өгөх эрхийг 2 жилээр хасна.

4. Шалгалтын дугаараар шалгалт өгөх газар болон өдрийн хуваарь

АЙМАГ ХОТ

Өдөр

Ээлж

СУРГУУЛЬ

БҮРТГЭЛИЙН ДУГААР

УЛААНБААТАР

‘16.5.14

(БЯМБА)

1-Р ЭЭЛЖ

(08: 30 )

01) Үйлдвэрлэл Урлалын Политехник Коллеж

50413997-50414496

02) 96-р сургууль

50409779-50410682

03) 2-р сургууль

50400001-50400814

04) 44-р сургууль

50403230-50403829

05) 75-р сургууль

50405610-50406210

06) 12-р сургууль

50411584-50412183

2-Р ЭЭЛЖ

(12:30)

01) Үйлдвэрлэл Урлалын Политехник Коллеж

50414497-50414998

02) 96-р сургууль

50407995-50408898

03) 2-р сургууль

50400815-50401633

04) 44-р сургууль

50403830-50404429

05) 75-р сургууль

50406211-50406813

06) 12-р сургууль

50412184-50412785

УЛААНБААТАР

‘16.5.15

(НЯМ)

3-Р ЭЭЛЖ

(08:30)

01) Үйлдвэрлэл Урлалын Политехник Коллеж

50414999-50415498

02) 96-р сургууль

50410683-50411583

03) 2-р сургууль

50401634-50402446

04) 44-р сургууль

50404430-50405029

05) 75-р сургууль

50406814-50407414

06) 12-р сургууль

50412786-50413415

4-Р ЭЭЛЖ

(12:30)

01) Үйлдвэрлэл Урлалын Политехник Коллеж

50415499-50416000

02) 96-р сургууль

50408899-50409778

03) 2-р сургууль

50402447-50403229

04) 44-р сургууль

50405030-50405609

05) 75-р сургууль

50407415-50407994

06) 12-р сургууль

50413416-50413996