БНСУ-ын АҮХНХЭГ-ын Монгол дахь Суурин Төлөөлөгчийн Газар

Шинэ мэдээ

Баннер
Баннер
Баннер

Хэлний орчуулгын тал дээр дэмжлэг үзүүлэх төвүүдийн мэдээлэл

Хэвлэх

기타 통역지원기관

Бусад хэлний тал дээр дэмжлэг үзүүлэх төвын байршил хаяг

 

 

 센터명 -Төвийн нэр

언어 -Хэл

외국인근로자통역지원센터

Гадаад ажилчдад хэлний талын дэмжлэг үзлүүлэх төв

 1577 – 0177 www.koilaf.org

Англи хэл(1), Хятад хэл(2), Витнам хэл(3), Монгол хэл(4), Тайланд хэл(5) Индонез хэл(6), Орос хэл(7)

안산시 이주민통역지원센터

Ансан хотын цагаачлагчдад хэлний дэмжлэг үзүүлэх төв

1644-7111 www.mhelpcall.org

Англи , Пакистан, Хятад, Маяньма, Витнам, Тайланд, Монгол, Индонез, Орос, Шири-Ланк хэл

 

 

 
You are here: Home Зөвлөмж БНСУ дахь иргэдэд өгөх зөвлөмж Хэлний орчуулгын тал дээр дэмжлэг үзүүлэх төвүүдийн мэдээлэл

Сургааль

АМЬДРАЛ ГЭДЭГ БОЛ СААДГҮЙ ЧӨЛӨӨТЭЙ ЗОРЧИХ САРУУЛ ДАРДАН ЗАМ БИШ, ТӨӨРЧ САНДРАН ҮЕ ҮЕ ХАРАНХУЙ ХАНА МӨРГӨЖ, УЧРАА ОЛОХГҮЙ МУНГИНАН, ӨӨРТ ЗАЯАСАН ХАРГУЙГАА БЭДРЭН ХАЙХ ТҮМЭН СҮЛЖЭЭ БҮХИЙ ТӨӨРДӨГ БАЙШИН ЮМ.

А.Д. КРОНИН