БНСУ-ын АҮХНХЭГ-ын Монгол дахь Суурин Төлөөлөгчийн Газар

Шинэ мэдээ

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Ажилд орох анкет

Хэвлэх

DOWNLOAD

 

Ажилд орох анкет

(Гадаадын хөдөлмөр эрхлэгчийн өөрийн эх оронд нь үйл ажиллагаа явуулж буй

БНСУ-ын аж ахуй нэгжид ажилд ороход хэрэглэх)

구      (외국인근로자 본국 한국기업 취업용)

 

Бүртгэлийн дугаар.

구직등록번호

 

Бүртгэсэн(харьялагдах байгууллага)

상담자(소속기관)

 

 

Овог нэр

 

 

Гадаад иргэний үнэмлэхийн дугаар

외국인등록번호

 

Харъяалал

 

Оршин суух хугацаа дуусах өдөр

체류기간 만료일

 

Солонгос хэлний түвшин

한국어능력

Сайн,   Дунд,   Муу

,       ,      

Боловсролын түвшин /мэргэшил

최종학력/전공

 

Харилцах утас

연락처

Солонгос дахь утасны дугаар

한국내 전화번호

 

Байгууллага소속업체 : (     )       -          

Гар утасны дугаар휴대폰 :

Өөрийн орон дахь утасны дугаар

 

             

 

 

Ажиллахыг хүсэж буй ажлын нөгцөл 희망취업조건

Дараалал

우선

순위

Ажиллахыг хүсэж буй ажлын төрөл

 

Хийхийг хүсэж буй ажил(Жиш:авто машин, дугуй засварчин,электрон цахилгаан засварчин, токарьчин гэх мэт)

  (EX;자동차이륜차 정비공, 전기전자조립공, 선반공 )

 1

Үйлдвэрийн салбар, хөргөх байгууламжын салбар, барилгын салбар

제조업, 서비스업, 건설업

 

 2

Үйлдвэрийн салбар, хөргөх байгууламжын салбар, барилгын салбар

제조업, 서비스업, 건설업

 

3

Үйлдвэрийн салбар,хөргөх байгууламжын салбар, барилгын салбар

제조업, 서비스업, 건설업

 

Ажиллахыг хүсэж буй газар(хотын нэр)

희망근무지역(도시명)

Том хот(    )       Дунд, жижиг хот(      )        Бусад  (        )

대도시                 소도시                  기타       

Хамаагүй

관계 없음

  Авахыг хүсэж буй цалин

희망임금

Сард $(           ) дээш      Илүү цаг болон амралтын өдрүүдийг оруулан

월평균 $(           ) 이상      휴일 시간외 근무수당 포함

             

※ Гадаад иргэдийн хөдөлмөр эрхлэх систем тэмдэглэгдсэн байдаг гадаад иргэний мэдээлэл(нас, бие бялдар болон БНСУ-д хөдөлмөр эрхэлж байсан туршлага)-ийг өөрийн оронд үйл ажиллагаа явуулдаг БНСУ-ын аж ахуй нэгжид зуучлахад шаардлага гарсан тохиолдолд өгөхийг зөвшөөрч байна.

외국인고용관리시스템(EPS) 등재되어 있는 외국인정보(연령, 신체개인신상 및 한국 근무경력 등)

본국 한국기업 취업알선에 필요할 경우 제공에 동의함

 

Дээрх зүйлс үнэн болохыг баталж байна.

  위에 적은 사항은 사실과 틀림이 없음을 확인합니다.

 

   2010   он           сар         өдөр

      Анкет бөглөсөн :             

           신청인

 

Ажилд орох өргөдлийг бидний мейл хаягаар болон манай ажил дээр биеэр авч ирнэ үү.

 976-11-310949

 
You are here: Home ДААТГАЛ Заавал даатгуулах даатгал Ажилд орох анкет

Сургааль

АМЬДРАЛ ГЭДЭГ БОЛ СААДГҮЙ ЧӨЛӨӨТЭЙ ЗОРЧИХ САРУУЛ ДАРДАН ЗАМ БИШ, ТӨӨРЧ САНДРАН ҮЕ ҮЕ ХАРАНХУЙ ХАНА МӨРГӨЖ, УЧРАА ОЛОХГҮЙ МУНГИНАН, ӨӨРТ ЗАЯАСАН ХАРГУЙГАА БЭДРЭН ХАЙХ ТҮМЭН СҮЛЖЭЭ БҮХИЙ ТӨӨРДӨГ БАЙШИН ЮМ.

А.Д. КРОНИН