Тусгай шалгалтын материал татах заавар

Хэвлэх

Тусгай шалгалтад бэлтгэх материалыг http://eps.hrdkorea.or.kr/epstopik/epsHomeIndex.jsp# хаягаар орж татаж аваарай. Зааврыг доор орууллаа.


KOREAN Homepage-ийн GO товчийг дарна.

Нээгдэх хуудасны 한국어표준교재 цэсний 공개문제집 рүү орно.

한국어표준교재 жагсаалтын хамгийн доод хэсэгт байгаа 공개문제자료실-г дарна.

한국어능력시험 공개문제집 хүснэгтийн 3-р мөрөнд байгаа 특별한국어능력시험직무문항-дарж орно.

Гарч ирэх жагсаалтаас DOWNLOAD-г дарж татаж авна.