Тусгай шалгалтад тэнцсэн иргэдийн нэрсийг зарлах хугацаа хойшлогдсон тухай мэдэгдэх нь

Хэвлэх

2019 оны 1-р СХТТ Тусгай шалгалтад тэнцсэн иргэдийн нэрсийг 4 сарын 15-ны өдөр зарлах байсан боловч БНСУ руу гадаад ажиллах хүч илгээгч бусад улс орнуудын тусгай шалгалтын бүртгэл болон шалгалтын явцаас шалтгаалан тусгай шалгалтад тэнцсэн иргэдийн нэрсийг зарлах хугацааг түр хойшлуулсан болохыг мэдэгдэж байна.

Дээрх шалтгааны улмаас Тусгай шалгалтад тэнцсэн иргэдийн нэрсийг 4 сарын 23-ны өдөр зарлана.

2019 оны 1-р Тусгай шалгалтын оноог ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.