ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

Хэвлэх

Хөдөлмөрийн яам шинээр байгуулагдаж бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлт хийснээр Гадаадад ажиллах хүч илгээх ажлыг Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний төв хариуцах болсон. Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний төв нь www.ces.gov.mn сайтыг шинээр нээн ажиллуулж байна. Тиймээс та бүхэн БНСУ-д ажиллахтай холбоотой ажлын санал ирсэн иргэдийн нэрс, визний зөвшөөрөл ирсэн иргэдийн нэрс зэрэг мэдээллийг www.ces.gov.mn сайтны Гадаадад ажиллах хүч илгээх цэснээс авах боломжтой боллоо.